Odpověď na: Elektrina I, 7.63

Fóra Fyzika Příklady 2. LF UK Elektrina I, 7.63 Odpověď na: Elektrina I, 7.63

#25934
Dárius Krišta
Lektor

  Ahoj,

  Kinetická energia elektrónu je vlastne práca, ktorú vykonáme pri zmene potenciálu elektrónu. Dá sa to predstaviť analogicky ako energia mechanická. Katóda s napätím U je analogická k výške h. Nezáleží, ako vysoko, alebo pod akým napätím je častica/hmotný bod, lebo v momente keď bude v h=0 v mechanike, alebo na anóde v elektrine, bude všetka potenciálna energia premenená na kinetickú.

  Ďalej vieme, že eV je taká hodnota energie, ktorú ak dodáme elektrónu, zmení sa jeho potenciál o 1 volt.
  <p style=”text-align: left;”>Keďže sme elektrónu, ktorý sa pohybuje a naráža na anódu dodali 100 kV, musí mať potenciálnu energiu 100 keV na katóde, tým pádom kinetickú 100 keV na anóde.</p>
  eV odvodíme, keďže vieme, že E=CU. C je daný, keďže sa bavíme o jedinom elektróne. U je rozdiel potenciálov, ktorý je tiež daný. Pri zmene 1 elementárneho náboja o 1 volt ma teda eV energiu 1,6*10^-19 J.

  Ak má teda elektrón 100 keV, tak má 1,6*10^-19*10^5 J =1,6*10^-14 J = 16 fJ

   

  Dúfam, že som pomohol