Odpověď na: 810. Látkové množství molekul vodíku

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 810. Látkové množství molekul vodíku Odpověď na: 810. Látkové množství molekul vodíku

#25947
Anna Stojaspalova
Lektor

  Ahoj Šárko,

  při počítání tohoto příkladu jesem uvažovala takto:

  látkové množství n se vypočítá jako n=N/N(A) …… na látkové množství se nás ptají v zadání, potřebujeme zjistit počet částic N

  • počet částic vypočítáme díky náboji, který prošel obvodem

  Q=I.t=0,5.3600=1800 C

  • těď když víme že za 1 h proteklo elektrolytem 1800 C, můžeme si vypočítat počet částic …

  (nejdříve si ale uvědomme, že náboj jednoho elektronu 1,6022*10^-19 C  vyloučí právě jeden atom vodíku H, my ale máme molekulu H2, proto budeme v následujícím vzorci náboj elektronu násobit 2x)

  1800/(2 . 1,6.10^-19)= 5,610^21 částic

  • už jsme zjistili počet částic, můžeme konečne dopočítat látkové množství

  n=N/N(A) = 5,610^21/6,022.10^23= 9 mmol