Odpověď na: Elektrina 42/51

Fóra Fyzika Příklady LF MU Elektrina 42/51 Odpověď na: Elektrina 42/51

#25951
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj 🙂

    Tak dôležité je si uvedomiť, čo znamená 50Hz. Znamená to, že sa polarita obvodu zmení 50x za sekundu a teda 1 kmit (1 vlna) kmitajúceho napätia sa vykoná za 1/50 sekundy teda 20ms. No nás zaujíma, za aký čas sa dosiahne amplitúdy napätia (teda maximálne napätie v obvode). To vidíme na obrázku, že tú jednu môžeme rozdeliť na 4 časti, pričom každá časť zaberie 1/4 času teda 5ms. Z toho vyplýva, že amplitúda (maximálne napätie sa dosiahne za 5ms.