Odpověď na: Optika 46/3

Fóra Fyzika Příklady LF MU Optika 46/3 Odpověď na: Optika 46/3

#25952
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj,

    skús sa pozrieť na túto animáciu: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_en.html kde si danú situáciu skús nastaviť.

    V podstate hľadáš interval hodnôt fukcie sinus uhlov dopadu, pre ktoré platí, že pri dopade na rozhranie prostredí dochádza stále k prechode do druhého prostredia a nie k úplnému odrazu. Pretože dochádza k prechodu svetla z opticky hustejšieho do opticky redšieho. Ináč povedané, hľadáš interval uhlov od 0° po medzný uhol.  Sin(0°) = 0 a Sin(α) musíme zistiť

    Medzný uhol vypočítaš ako sin(α) = n2/n1 → kde n2 je hodnota druhého prostredia teda 1 a n1 = 2. Čiže hodnota sinusu pre medzný uhol sa rovná 1/2 =  (0,5) a to je teda naša hľadaná hodnota fukcie.

    Takže hodnota funkcie sinus, pre ktoré platí, že svetlo ešte prechádza do druhého prostredia a nedochádza k úplnému odrazu je  0 – 0,5.