Odpověď na: Elektrolýza tavenin

Fóra Chemie Příklady 2. LF UK Elektrolýza tavenin Odpověď na: Elektrolýza tavenin

#25962
Lea Wittlingerova
Lektor

  Ahoj,

  na začiatok si stručne definujeme elektrolýzu. Elektrolýza je dej, při ktorom dochádza k rozkladu elektrolytu – taveniny alebo vodného roztoku. Rozklad nastáva pôsobením jednosmerného elektrického prúdu, ktorý do roztoku/taveniny prichádza pomocou dvojice elektród – katódy a anódy. Katóda priťahuje katióny a je teda záporne nabitá, anóda zase naopak. Ďalší poznatok, ktorý nám pomôže je to, že na anóde nastáva oxidácia a na katóde redukcia.

  Keď máme taveninu KCl, prechodom elektrického prúdu sa rozpadne na K+ a Cl-. Draselný katión bude smerovať ku katóde a bude sa redukovať z K+ na K (pozn. redukcia – znižuje sa oxidačné číslo z +1 na 0). Chloridový anión bude naopak putovať ku anóde a oxidovať sa z Cl- na Cl (pozn. oxidácia – znižuje sa oxidačné číslo z -1 na 0). Keďže chlór je plyn, tak bude existovať vo forme neutrálnej molekuly Cl2. Elektrolýzou taveniny takto vyrobíme K a Cl2.

  Elektrolýza vodného roztoku bude fungovať rovnako, avšak s tým rozdielom, že sú tam prítomné molekuly vody a teda aj H3O+ a OH- ióny. Na katóde bude dochádzať k redukcia H3O+ na H2O a bude sa uvoľnovať vodík H2. Vzniknutá voda reaguje s K+ iónmi a vzniká KOH. Reakcia na anóde ostáva – vzniká Cl2.

  Je to takto jasnejšie?

  • Odpověď byla upravena před 8 měsíci a 2 týdny uživatelem Lea Wittlingerova.