Odpověď na: 1.LF modelovky úloha 247

Fóra Chemie Příklady 1. LF UK 1.LF modelovky úloha 247 Odpověď na: 1.LF modelovky úloha 247

#26146
VincentFerko
Lektor

    Názov poloacetal sa často používa obecne pre produkt nukleofilnej adície alkoholu na karbonyl, či už aldehyd alebo keton. Niekedy sa rozlišuje poloacetal a poloketal, termín poloacetal ale zahŕňa obe tieto pojmy.

    Názvoslovie v chémii nie je často úplne jednoznačné 🙂