Odpověď na: 598

Fóra Fyzika Příklady 1. LF UK 598 Odpověď na: 598

#26223
Anna Stojaspalova
Lektor

  Látka může světlo vyzařovat nebo pohlcovat. Podle toho dělíme spektrum na:

  1. EMISNÍ  – spektrum vyzařované látkou

  2. ABSORPČNÍ – obsahuje černé čáry na pozadí spojitého spektra. Takové spektrum má záření nějakého horkého zdroje vyzařující spojité spektrum, které cestou k nám prošlo vrstvou chladnějších plynů. Atomy, případně molekuly plynů některé vlnové délky původního záření pohltí a ve výsledném spektru chybí.

  Podle tvaru spektra lze spektrum rozdělit na:

  1. ČAROVÉ – čárové spektrum obsahuje čáry, odpovídající jen některým vlnovým délkám. Toto spektrum vytvářejí např. zářící páry sodíku, vodíku, …

  2. SPOJITÉ  – spojité spektrum obsahuje všechny vlnové délky z daného rozsahu. Např. viditelné světlo po průchodu hranolem vytvoří „duhu“ v podobě spojitého pásu, obsahujícího všechny barvy od červené po fialovou. Spojité spektrum vytvářejí např. rozžhavené látky.