Odpověď na: Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů

Fóra Chemie Obecné dotazy k chemii Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů Odpověď na: Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů

#26324
Ján Michlík
Lektor

    Ahoj,

    máš pravdu, ze pokud na sloučenině najdeme dipól, obyčejně se jedna o polární sloučeniny. Abychom totiž měli polární sloučeninu, na jednom atomů musíme mít parciálně kladný náboj, na jiném parcialně záporný. Například v téhle molekule chlorbutanu si jasně elektronegativnější anatom chloru vezme elektrony od uhlíku, bude mít tedy parciálně záporný náboj.

    Situace se ovšem komplikuje u aromatických sloučenin, protože zde musíme myslet na to, že se jedná o konjugovanou sloučeninu s delokalizovanými vazbami. Záporný náboj, který by byl na atomu chloru tady vstupuje do konjugace s aromtickým jádrem a “rozprostře se” v celé molekule. Molekula tak nebude polární, i když se v ní vedle sebe nacházejí dva atomy velmi rozdílnými elektronegativitami. Obdobně by to probíhalo, kdyby chlór byl substituentem na jakékoliv jiné konjugované sloučenině a obdoně to probíhá i při jiných substiuentech (NO2, NH2, OH, X…).

     

    Pokud cokoliv není jasné, nebo chceš podrobnější odpověď, klidně piš 🙂