Odpověď na: Kapacita

Fóra Fyzika Příklady LF Plzeň Kapacita Odpověď na: Kapacita

#26363
Honza Turza
Lektor

  Ahoj,

  tohle se dá počítat dvěma způsoby:

  1)

  P = U. I => I = P/U = 60/12 = 5 A

  Teče tam tedy proud o velikosti 5 A.

  Q = I. t = 5.4 = 20 Ah

  — když nechám čas v hodinách a vynásobím to ampéry dostanu Ah = ampérhodiny. Když bych převedl čas na sekundy tak dostanu ampérsekundy (tahle jednotka se nepoužívá), které se rovnají coulombům. As = C (protože ampér znamená, že proteče coulomb za sekundu) —

  Potom tedy Q = 60 – 20 = 40 Ah

   

  2) půjdu přes základní jednotky:

  P = U. I => I = P/U = 60/12 = 5 A

  Teče tam tedy proud o velikosti 5 A.

  4 hodiny  = 3600 * 4 = 14 400 s

  Q = I.t = 5 . 14 400  = 72 000 C

  Teď to musím převést na ty Ah, vím že jedna ampérsekunda je jeden coulomb, to znamená, že 1 Ah = 3600 C

  Q = 60 – (72 000 / 3600) = 40 Ah