Odpověď na: Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů

Fóra Chemie Obecné dotazy k chemii Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů Odpověď na: Polarita aromatických uhlovodíků a heterocyklů

#26455
Ján Michlík
Lektor

    Máš pravdu, že chlorbutan nebyl právě nejšťastnější příklad. Dipól v molekule totiž vzniká, ovšem rozdíl elektronegativit mezi C a Cl není tak velký, abychom molekulu mohli nazvat polární. Šťatnějším příkladem by byl buthanol s rozdílem elektronegativit větším. Omlouvám se, moje nepozornost 🙂