Odpověď na: modelovky 2017

Fóra Biologie Příklady LF MU modelovky 2017 Odpověď na: modelovky 2017

#26476
Anežka Žádníková
Lektor

  Super 🙂

  Gameta je haploidní buňka (= má poloviční počet chromozomů oproti buňce somatické) – také to můžeme označit jako 1n.

  Gamety vznikají meiózou, v prvním meiotickém dělení se od sebe oddělí homologní chromozomy, a tak dojde k redukci chromozomů na polovinu.

  Děje se to proto, aby po splynutí dvou gamet vznikl zase diploidní organismus (2n).

  Kdyby nedocházelo k redukci chromozomů a gamety by byly 2n – jejich splynutím by vznikl organismus tetraploidní (4n) … což není se životem slučitelné.

  Už je to jasné? 🙂