Odpověď na: 3.LF vzor. test 2020 fyz ot. 12

Fóra Fyzika Příklady 3. LF UK 3.LF vzor. test 2020 fyz ot. 12 Odpověď na: 3.LF vzor. test 2020 fyz ot. 12

#26609
Anna Stojaspalova
Lektor

  Účinnost transformátoru: η = 93 %.

  Výkon elektrického proudu je roven součinu napětí a proudu:

  P=UI

  Díky ztrátám v transformátoru je mezi výkonem na primární a sekundární cívce vztah:

  ηP1=P2
  ηU1I1=U2I2

  Vyjádříme si primární proud:

  I1=U2I2/ηU1

  A teď číselně dosadíme

  I1=1500.0,2/0,93.230= 1,4 A