Odpověď na: Celkový zářivý tok

Fóra Fyzika Příklady LF MU Celkový zářivý tok Odpověď na: Celkový zářivý tok

#26687
Samuel Dopater
Lektor

    Ahoj,

    tak v prvom príklade by som vychádzal zo vzorca pre žiarivosť. Je daná ako podiel žiarivý tok a priestorového uhla. Plný priestorový uhol je rovný 4π. Následne keď to vynásobíme tak dostávame žiarivý tok je 40π W. 🙂

    2. Rovnice pre fotoelektrický jav je:

    E = Wv + 1/2 . me .v2

    → Kde to W je výstupná práce elektrónu, čiže energia, ktorá musí byť dodaná tomuto elektrónu aby sa uvoľnil z orbitálu. Takže energia fotónu sa môže premieňať aj na túto energiu ale aj na kinetickú, ktorá bude prevažovať. Preto je tam napísané väčšina. 🙂