Odpověď na: pH a riedenie roztoku

Fóra Chemie Příklady LF UPOL pH a riedenie roztoku Odpověď na: pH a riedenie roztoku

#26748
Viktor Kadeřábek
Lektor

    Ahoj,

    u tohoto příkladu je potřeba si uvědomit, že nositelem acidity jsou protony H+ či oxoniové kationty H3O+. A když jich máme v roztoku určitou koncentraci, v tomto případě 1 mol/l, představme si že bychom měli 1 l roztoku. Látkové množství protonů H+ v něm bude 1 mol. Když však do takového roztoku přilijeme vodu (naředíme ho), látkově množství H+ se nezmění, změní se však celkový objem a tím pádem i koncentrace bude nižší. A tato nižší koncentrace způsobí, že roztok bude méně acidický, tzn. bude mít vyšší pH.

    Doufám že už je to jasné 🙂