Jednotlivé předměty

Členství do 30.6.2021

Tyto balíčky jsou vytvořeny jako pomocný studijní materiál pro přípravu na maturitní zkoušky z jednotlivých předmětů. Svým rozsahem odpovídají středoškolskému učivu, které je potřeba zvládnout pro úspěšné složení přijímacích zkoušek na lékařské fakulty. Neobsahují tím pádem veškeré učivo potřebné k úspěšnému složení maturitní zkoušky z daného předmětu. 

Věříme ale, že jej student připravující se na maturitu velmi ocení. Část kurzu z každého předmětu je pro Vás zpřístupněna zdarma, abyste se mohli přesvědčit, zda-li je tento kurz vhodný právě pro Vás. Můžete si také prohlédnout osnovu každého předmětu, pro lepší představu o rozsahu našich kurzů.

2 lekce na zkoušku ZDARMA
Studijní materiály 

Videa zaměřená na důležitá témata

Inteligentní procvičování modelových otázek

Opakovací kartičky (Quizlet)

Seznam nezbytných vzorců na LF 

 5 testů z Modelových přijímaček na LF 


biologie

ČLENSTVÍ DO 30.6.2021


 chemie

čLENSTVÍ DO 30.6.2021


 fyzika

čLENSTVÍ DO 30.6.2021