Modelové přijímačky 2021 LF MU

Datum konání: 29.5. od 10:00 (test se zpřístupní na stránce Můj účet po přihlášení na náš web)

Vysvětlení testu proběhne stejný den v 14:00, kde bude i prostor na jakékoli dotazy na lektora

Modelový test simulující přijímací řízení na LF MU:
40 otázek z biologie
40 otázek z chemie
40 otázek z fyziky

Styl testu: odpovědi A-E, možnost E vždy vyjadřuje: „žádná možnost není správná“. Všechny otázky jsou za jeden bod a za špatné odpovědi se body neodečítají.

Časová dotace: na každý předmět 50 minut

Povolená kalkulačka: ano

 

Hranice pro přijetí v roce 2020: bylo nutné získat dohromady 77 b ze všech tří předmětů.

350