Modelové přijímačky 2022 1. LF UK; 5.6., online

390