Modelové přijímačky 2022 3. LF UK; 10.4., online

390