Pascalův a Archimédův zákon

Vyberte náhodných otázek k procvičení z celkového počtu 9.