Spektrum elmag. záření, interakce ionizujícího záření s hmotou, elektronový obal atomu

Vyberte náhodných otázek k procvičení z celkového počtu 8.