Stavové veličiny; teplo a teplota; vnitřní energie

Vyberte náhodných otázek k procvičení z celkového počtu 17.