Stavové veličiny, teplo a teplota, vnitřní energie

Vyberte náhodných otázek k procvičení z celkového počtu 0.