STUDUJ ONLINE

Kdykoliv.

Kdekoliv.

my_orez

STUDUJ ONLINE

Kdykoliv. Kdekoliv.

Kompletní studijní materiály

Naše studijní materiály z chemie, fyziky a biologie poskytují vědomosti nezbytné pro zvládnutí přijímacího řízení na lékařské fakulty v Česku a na Slovensku. Materiály jsou využitelné také pro přijímací řízení na farmacii a veterinární lékařství. Texty jsou ověřeny letitou praxí na našich prezenčních kurzech a byly revidovány a doplněny o přehledné obrázky a nejnovější poznatky + zajímavosti ze světa medicíny.

Videa zaměřená na důležitá témata

Naši nejlepší lektoři vytvořili videa zaměřená na témata důležitá pro lepší pochopení učiva. Tato videa si můžete přehrát kdykoliv a kolikrát budete potřebovat. Témata videí jsou zvolena na základě zkušeností našich lektorů, ale také na základě zpětné vazby našich studentů.

Inteligentní procvičování modelových otázek

Naši lektoři vytvořili přes 1500 modelových otázek a Vy tak můžete procvičovat své vědomosti pomocí našeho inteligentního nástroje, který Vám bude častěji opakovat otázky, které jste v předchozích pokusech nevěděli. U každé otázky je také vysvětlení správné odpovědi.

Lekce ve virtuální třídě

Lekce s lektorem probíhají podle předem daného rozvrhu – v daný čas se sejdete ve virtuální třídě, která umožňuje velkou míru interakce lektora se studentem. Záznamy lekcí jsou poté k dispozici po celý zbytek školního roku. Součástí některých balíčků mohou být také pravidelné konzultace příkladů s lektorem. Pro přípravu na přijímací zkoušky 2020 jsou k dispozici pouze záznamy lekcí biologie, chemie a fyziky vedené našimi lektory ve virtuálních třídách.

Opakovací kartičky (Quizlet)

Opakovací kartičky vytvořené našimi lektory slouží k lepšímu zapamatování problematického učiva jako jsou například vzorce aminokyselin.

Modelové přijímačky online

Seznam nezbytných vzorců do fyziky a chemie

Možnost dotazů na Facebookové skupině

Online Samostudium

Tento typ kurzu nabízí rozsáhlé studijní materiály k samostudiu, doplněné o videa vysvětlující důležitá témata. V rámci tohoto balíčku získáte také přístup k procvičování testových otázek a opakovací Quizlet kartičky. 

Cena od 2 990 Kč

Online s Lektorem

Tento typ kurzu nabízí oproti Online Samostudiu navíc online lekce s lektorem, konající se ve virtuální třídě. Tyto lekce probíhají podle předem daného rozvrhu. I nadále budete moci témata studovat libovolně a kdykoli sami chcete, tato varianta se nicméně více přibližuje prezenční formě našich kurzů, díky interakci lektora se studenty.

Cena od 5 990 Kč

Představení Online kurzu ve videu

Klasické prezenční kurzy Vás lakájí více?