Modelové přijímačky 2021 1. LF UK

Test se zpřístupní ihned po zaplacení.

K testu získáte video s vysvětlením všech příkladů.

Modelový test simulující přijímací řízení na 1. LF UK:
70 otázek z biologie
70 otázek z chemie
70 otázek z fyziky

Styl testu: odpovědi A-D, možnost více správných odpovědí

Časová dotace: 60 minut na biologii, 90 minut na chemii, 90 minut na fyziku

Povolená kalkulačka: ne

Test je možné spustit pouze jednou.

350.00