Modelové přijímačky 2021 3. LF UK

Test se zpřístupní ihned po zaplacení.

K testu získáte video s vysvětlením všech příkladů.

Modelový test simulující přijímací řízení na 3. LF UK:
30 otázek z biologie
30 otázek z chemie
30 otázek z fyziky

Styl testu: odpovědi A-D, jen jedna správná odpověď. Nikde není nulová varianta.

Časová dotace: 180 min. Všechny předměty se píší dohromady

Povolená kalkulačka: ne

Test je možné spustit pouze jednou.

300.00