Modelové přijímačky 2021 LF MU

K testu získáte video s vysvětlením všech příkladů.

Modelový test simulující přijímací řízení na LF MU:
40 otázek z biologie
40 otázek z chemie
40 otázek z fyziky

Styl testu: odpovědi A-E, možnost E vždy vyjadřuje: “žádná možnost není správná”. Všechny otázky jsou za jeden bod a za špatné odpovědi se body neodečítají.

Časová dotace: na každý předmět 50 minut

Povolená kalkulačka: ano

Test je možné spustit pouze jednou.

350.00