Modelové přijímačky 2021 LF UPOL

Test se zpřístupní ihned po zaplacení.

K testu získáte video s vysvětlením všech příkladů.

2x Modelový test simulující přijímací řízení na LF UPOL, každý test obsahuje:
20 otázek z biologie
20 otázek z chemie
20 otázek z fyziky


Styl testu:
odpovědi většinou A-D, v určitých částech A-F se 2 správnými možnostmi. Většina otázek je za jeden bod, složitější početní příklady a otázky A-F jsou za 2 body. Za chybné odpovědi se body neodečítají.

Časová dotace: celkem 60 min, všechny předměty se píší dohromady.

Povolená kalkulačka: ano

Zakoupením tohoto produktu získáte dva testy a video s vysvětlením.

Test je možné spustit pouze jednou.

350.00