Modelové přijímačky 2022 3. LF UK; 21.5. online

390