TSP pro 2. LF UK (varianta 2) - 2021

Pokud si chcete vyzkoušet pouze Test všeobecných studijních předpokladů (TSP) na 2.LF UK, je pro vás vhodný tento test. Test se vám zpřístupní ihned po zaplacení na stránce Můj účet.

Jedná se o jinou variantu TSP testu než u Modelových přijímaček na 2.LF UK 2021.

Test obsahuje: 30 otázek z všeobecných studijních předpokladů (TSP)

Styl testu: V písemném testu všeobecných předpokladů je vždy pouze jedna správná odpověď.

Časová dotace: 30 minut

Povolená kalkulačka: ne

 

Po dopsání testu se vám ihned zobrazí správné odpovědi a stručné vysvětlení ve formě textu.

150